Ajatelmia ja kirjoitelmia

24. joulu, 2021

Tein aattoaamun lenkin keskustaan, hain kauppahallista ennakkotilatut kalat. Kipaisin myös torilla, jossa oli pari myyjää paikalla. Kaupunki oli yllättävän hiljainen sinisen hetken aikaan. 

Aamusauna ja torttujen paisto. Päivällä siirryn nyyttien kanssa pikkusiskon luo. Joulupukin vierailu lasten  iloksi ja yhteinen ruokailu lähimpien kanssa - siitä on aatto tehty. 

Perinteisiin kuuluu myös myöhäinen iltakäynti hautausmaalla, kynttilät muistolehtoon. 

 

Rauhaisaa joulua! 

 

21. joulu, 2021

Ystäväni työskentelee vammaispalveluissa ja on tehnyt siellä monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Pyysin häneltä ajatuksia tähän sosiaalipalveluiden kokonaisuuteen ja siitä muodostui näitä ajatelmia. Hyvinvointialueelle siirtyminen ja samaan aikaan valmisteilla oleva vammaispalvelu- ja erityishuoltolain yhdistäminen aikaansaa huolta vammaispalveluiden käyttäjissä ja heidän perheissään. Tämä kuvaa mm sitä, että kehitysvamma-alan asioita hoidetaan muuttuvassa ja epävakaassa ympäristössä. 

Kuntiin on jouduttu ostamaan totutusti erityisosaamista yksityiseltä sektorilta ja kuntayhtymistä sen varmistamiseksi. Erityispalveluiden järjestäminen on aina kallimpaa. Erityispalveluja ovat esimerkiksi kuljetuspalvelu, asunnon muutostyöt tai henkilökohtainen avustaja. Kehitysvammaisten erityispalveluja ovat mm. asumispalvelu, perhehoito, laitoshoito sekä työ- ja päivätoiminta. Tärkeää on muodostaa toimivia kokonaisuuksia ja jakaa erityisosaamista tuleville hyvinvointialueille tasaisesti. Henkilöstön osaamisesta on pidettävä huolta samalla kuin varmistetaan sen riittävyys. 

Hyvinvointialueiden valtuustoihin tarvitaan myös osaamista erityis- ja vammaispalveluiden hyvän päätöksenteon varmistamiseksi. Päätöksenteon tulee olla sellaista, että se takaa ja mahdollistaa vammaisen henkilön itsenäisyyden ja osallisuuden yhteiskunnan ja maakunnan täysivaltaisena jäsenenä. 

Palveluiden tulee olla riittäviä, oikein kohdennettuja  ja oikea-aikaisia. Ennaltaehkäisy säästää tai  siirtää kalliita erityispalveluja. Varhainen tuki ennaltaehkäisyn ohella  säästää myös yksilön että yhteiskunnan voimavaroja. Palvelut tulee suunnitella yksilöllisesti ja niiden tulee vastata todellisia tarpeita koko elämän.

Ammattiliitto JHL:lla on opas kehitysvammaalan ammattilaisille, se on päivitetty 2020.

 

 

6. joulu, 2021


Hyvää Itsenäisyyspäivää!
Yleinen vapaapäivä v. 1919.
Muistelemne historiaa, perinteitä kunnioittaen.
Kiitämme heitä, jotka tämän mahdollistivat 🇫🇮

3. joulu, 2021
Viikko 48 alkoi Turun kaupungin  ja sen konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöiden ulosmarssilla. Arkealaisille osoitetettiin tukea, lakko oli kestänyt  eikä neuvottelutie ollut auennut.  Aurajoen rantaan kokoontui satoja ihmisiä, ääntä löytyi viestimään, ettemme hyväksy palveluehtojen yksipuolista heikentämistä. Maanantaina kokoontui kaupunginhallitus, poliittiset päättäjät tekivät päätöksiä vauhdittaen lakon päätymistä. Arkea velvoitettiin neuvottelemaan paikallisen sopimuksen syntymiseksi. Sopimus syntyi myöhään tiistaina ja se hyväksytiin sopijaosapuolten hallinnoissa keskiviikkona ja samalla ilmoitettiin lakon päättyvän klo 16. Henkilöstö tuli jälleen vastaan, leikkauksia tuli. 
 
 
Lakko työtaistelu keinona on aina viimesijaisin ja tällä kertaa myös poikkeuksellisen pitkä. Liiton järjestämä lakko velvoittaa jäsenistöä. Työnantajapuolikin tuo myös omia näkökulmiaan esille, viestien että pohtivat, onko kyseessä luvaton poissaolo. Lakkoja on monenlaisia, tietyssä tilanteessa niistä ilmoitetaan 2 viikkoa aiemmin ja toiset ovat spontaanimpia eikä niihin kuulu ennakkoilmoitusvelvollisuus. Tilanteissa huomioidaan  aina terveys, turvallisuus ja omaisuuden suojelu näkökulmat. Tämä edellyttää aina arviointia henkilöstömitoitukseen ja tehtäviin nähden. Lakko aiheuttaa joillekin aina harmia, ymmärrystä löytyy aina puolesta ja vastaan. Kukaan meistä ei omalla kohdallaan pidä yksipuolisista heikentymisesityksistä. Jokainen haluaa varmasti olla vaikuttamassa ja kehittämässä omaa työtään, kuhan siihen annetaan mahdollisuus ja luodaan keinoja. Jokainen tarvitsee myös kelvollisen palkan, jolla elättää itsensä ja perheensä. 
 
Arkea casea ja sen ratkaisuja seurattiin varmasti mielenkiinnolla eripuolilla Suomea, vastaavia tilanteita pohditaan muuallakin. Hyvinvointialue näkökulmassta pohditaan tukipalvelujen tulevaisuutta. Sujuvat ja monialaiset palveluketjut ovat tärkeitä palveluiden saatavuuden ja laadun takeena. 
 
Iso ja lämmin kiitos kuuluu monelle tämän asian eteen töitä tehneille ja tukeneille ❤
 
Kuva: Päivi Rantanen