25. helmi, 2017

Vaaliteemani "Hyvä arki"

Hyvä arki on jokaiselle tärkeä asia. Jäsennän itselleni hyvän arjen muodostuvan rakennetusta ympäristöstä, yhdevertaisista ja toimivista palveluista sekä kestävästä kehityksestä.

Rakennettu ympäristö pitää sisällään asumisen, rakennukset, infran eli kadut, tiet ja puistot. Rakennetussa ympäristössä pitää huomioida lähipalvelut, joita ovat mm. peruskoulu, terveyspalvelut, päivähoito, vapaa-ajan mahdollisuudet. Ympäristöön liittyy myös turvallisuus ja liikenneyhteydet. Rakentamisessa pidän tärkeänä, että se on monipuolista, jossa yhdistyy uusi ja vanha. Turun keskustaa pitää kehittää tominnallisuuden kautta. Torin ympäristöön iloa ja elämää.  

Yhdenvertaiset ja toimivat palvelut edellyttävät myös toimivia rakenteita. Yhdenvertaiset palvelut tarkoittaa palveluiden saatavuutta eri alueilla ja eheitä palveluketjuja. Kaikki palveluiden käyttäjät ovat samanarvoisia. Samantapaisissa tapauksissa ihmisiä kohdellaan samalla tavalla. Toimivuus on sujuvaa palvelun saantia, apua saa oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisy otetaan huomioon. Palvelut ovat arjen turvaa eri-ikäisille asukkaille. Kannatan vahvaa julkista sektoria, jota 3.sektori ja yritykset täydentävät.

Kestävä kehitys on moninainen asia. Ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja inhimillisesti. MInulle se on arjen pieniä tekoja:  kierrätystä, työmatkaliikuntaa kävellen tai pyöräillen. Se on kevyen liikenteen väyliä, terveyttä edistäen. Se on myös naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Terveessä ja hyvinvoivassa taloudessa molemmilla on yhtälainen rooli ja toimintaedellytykset.  Minulle on tärkeää yhteisöllisyys sekä hyvä työelämä.

Hyvä arki on turvallinen ja inhimillinen. Mikä on sinulle tärkeää hyvässä arjessa?