2. maalis, 2017

Päättäjän arkea- pysäköinnin murheet

Kuntavaalit lähestyvät ja päättäjän arkeani on johtaa kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaa kolme kertaa kuukaudessa. Ajankohtaisena asiana on ollut pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, erityisesti tois puol jokkee eli Tuomiokirkko- Tyks- korkeakoulu-alueella. Pysäköintitilaa toisaalta on, mutta moni  haluaa sitä ilmaiseksi. Ilmaisen pitkäaikaisemman pysäköinnin tarvetta on työmatka-autoilijoilla, opiskelijoilla ja alueiden asukkailla. Pysäköinnintarve liittyy myös lyhytaikaiseen asiointiin, eikä silloin haluta kävellä kovin pitkältä. Keskusta-alueella on siksi tarve säädellä pysäköintiä ja tarkastella hinnoittelua.  Pysäköinti vie aina tilaa ja maksaa aina jollekin, olipa kyseessä kadunvarsi tai parkkiluola. Päättäjänä pohdin: Miten ratkaista tunteita ja ajatuksia herättävä ongelma eri tarpeiden mukaisesti? Onko oikein ja yhdenvertaista, että asukaspysäköinnistä pitää maksaa ja turvata siten alueella asuvien pysäköinti? Onko 10 tai 15 euroa/kk liikaa pysäköintiluvasta?

Kaupungissa oli v. 2014 n. 90 tuhatta autoa, jotka vaativat tilaa 180 ha. Pysäköinnin järjestämisvelvollisuus on ensisijaisesti auton ja kiinteistön omistajalla. Vanhoissa kiinteistöissä ei ole riittävästi pysäköintitilaa ja siksi on kehitetty asukaspysäköintiä. Kaupungin rooli on huolehtia pysäköintipaikkojen edellytyksien järjestämisestä kaavoituksessa ja lupa-asioissa. Kadut ovat ensisijaisesti tarkoitettu liikkumiseen eri kulkutavoilla, ei autojen säilytykseen. Kestävää kehitystä on käyttää mahdollisimman paljon julkista liikennettä tai pyöräillä keskustassa eikä käyttää tolkuttomasti aikaa sen ilmaisen autopaikan metsästykseen. 

Päätöksiä teemme olemassaolevien faktojen ja kehittämistä vaatien tilanteiden perusteella. Kaikkia ongelmia pysäköintiin liittyen ei saada kerralla poistettua, mutta askeleita pulmien ratkaisuihin otetaan. Yhteistyö ja dialogi eri toimijoiden välillä on suotavaa, jotta asioissa päästään rakentavassa hengessä eteenpäin.