2. huhti, 2017

Sisäilma-ongelmat

Kiinteistöjen sisäilma- ongelmat ovat  ikäviä asioita, niihin liittyy terveyden ja turvallisuuden näkökulma, jotka pitää ottaa vakavasti. Menneellä viikolla pidettiin Pääskyvuoren koulussa epäonnistunut tiedotustilaisuus vanhemmille ja henkilöstölle. Tämä ei ollut kenenkään etu. Kysymys on luottamuksesta toimijoihin sekä euroihin.

Tiedotustilaisuuksissa tulee mielestäni olla aina kaikki tarvittavat tahot paikalla, asiantuntijat, tutkijat, virkamiehet ja tarvittaessa myös päättäjät. Ulkopuoliset asiantuntijat tuovat sen tutkijan näkemyksen ja toimenpide-ehdotukset. Tilaisuuden tulee olla suunniteltu ja hallittu, sitä pitää johtaa aina joku. Vastuuroolien pitää olla selvät.  Tämä vaatii kaupungin sisällä nyt prosessin läpikäyntiä ja kirkastamista.
 
Kiinteistönosalta tarvitaan faktoja, joihin perustuen päätöksiä tehdään. Tutkimukset ja niihin perustuvat analyysit ja toimenpide-ehdotukset vaihtoehtoineen. Luottamusta hiertää, kun korjattuja kiinteistöjä joudutaan korjaamaan uudelleen. Toki pitää aina muistaa, että vuosien varrella tilanteet muuttuvat ja kaikkea harvemmin korjataan kerralla.
En halua, että meillä kaikki kiinteistöt tuomitaan home-kiinteistöiksi sisäilma-ongelmien johdosta. Haastetta tässä piisaa kestävän talouden näkökulmasta, ihmisten terveys ja turvallisuus huomioiden.  
 
Kiinteistön hoitoon ja huoltoon liittyen tarvitaan säännöllisiä huoltotoimenpiteitä, niiden dokumentointia. Ilmastoinnin ja siivouksen pitää olla kunnossa ja asianmukaista. Korjauksissa ja rakentamisessa pitää olla hyvin tehdyt suunnitelmat aikatauluineen, projektin sekä kustannusten hallinta ja valvonta.