21. marras, 2021

Marraskuinen työviikko- Arkea case

Marraskuu on osoittautunut työntäyteiseksi kuukaudeksi ammattiliiton työntekijänä. Työviikot ovat erilaisia, tuttuja työmuotoja on mukana mm. etäpalavereita, s-postilla ja puhelimella tulevia edunvalvonta- ja järjestötyökysymyksiä. Taakse jäävän viikon iso työasia on Arkean lakko. Se laittoi kuviot uusiksi. Arkean työtaistelussa on kysymys työntekijöiden siirrosta halvemman työehtosopimuksen piiriin. Arkealainen jäsenistömme työskentelee mm. ruoka- ja puhtauspalveluissa sekä kiinteistöhuollossa. Tämä henkilöstö teki jo vuonna 2019 paikallisen säästösopimuksen työnantajansa hyväksi. Nämä säästöt eivät tunnu riittävän, yhtiö haluaa vahvistaa asemaansa edelleen hakemalla enemmän säästöjä henkilöstön palkoista, iso kysymys on vuosilomien pituus. 

Ammattiliiton tehtävänä on huolehtia jäsentensä edunvalvonnasta, siitä että työstä saatavalla palkalla kykenee elättämään itsensä ja perheensä sekä siitä, että työelämän laatuasiat huomioidaan.  Kyse on myös erittäin naisvaltaisesta alasta, joka tuottaa hyvinvointiin liittyvät palvelut  lapsille, nuorille, ikäihmisille ja eri työpaikkojen henkilöstölle. Näiden töiden arvo ja arvostus nousee esille juuri työtaistelujen aikaan. Valitettavaa näissä tilanteissa on, että lakko aiheuttaa harmia kolmansille osapuolille. 

Tilanne on haastava, yhtiön tulee liiketoiminnallaan pärjätä kovenevassa maailmassa, jossa katteet eivät ole järin suuria. Kilpailutuksissa painotus on  euroissa ei niinkään laatutekijöissä.  Laatutekijöitä ovat esim. pätevyys, henkilöstön vaihtuvuus, turvallisuus, tavoitettavuus, reagointiaika. Yhtiön hallitus katsoo ja päättää asioista yhtiön edun mukaisesti, joka ei ole aina työntekijöiden edun mukaista. 

Pohdin oman työni kautta, miksi joku voi voittaa samalla Avaintates:lla? Eikö kaikkien työnantajien olisi  hyvä, työvoimapulasta kärsiessään,  kiinnittää huomiota mm.  parempaan palkkaan, työolojen kehittämiseen, palkitsemiseen ja kannustavaan sekä läsnäolevaan johtamiseen. Kilpailla siitä, kuka on paras työnantaja ja kenellä on paras huipputiimi? Työnantajan maineella on merkitystä työntekijöiden saatavuudessa.