21. helmi, 2017

Kiinteistöliikelaitoksen toiminta ja vaikuttaminen

Kiinteistöliikelaitoksen toiminta ja vaikuttaminen

Kirjoitelma Turun SDP:n sivulla

20. helmi, 2017

Inhimillistä talouspolitiikkaa

Olen ehdolla keväällä sekä JHL:n edustajisto- että kuntavaaleissa. Molemmissa vaaleissa on kysymys tulevaisuudesta ja hyvinvoinnista jopa talouskasvusta. Talous on yleensä kovia lukuja. Talouteen liittyy myös sosiaalinen infrastruktuuri eli hyvinvointipalvelut. Nämä nähdään usein kulueränä, ei investointina. Hyvinvoinnin maksaa aina joku ja aina se on jollekin kallista. Hyvinvointi on myös ennaltaehkäisyä ja tasa-arvo kysymys. Kovan talouden rinnalle tarvitaan inhimillistä taloutta.

19. helmi, 2017

Puoluekokouksessa 5.2.2017

Arvoisa PJ, puoluekokousväki ja muut osallistujat

Lämmin kiitos hyville, osaaville ja rohkeille ehdokkaille puoluejohtoon. Olemme kuulleet tulevalle kaudelle kehittämisnäkökulmia, joista tulee ottaa koppia, Sydämellisesti onnea valituille monipuolisiin ja innostaviin tehtäviin. Työtä riittää.

Seinäjoen puoluekokouksessa hyväksyimme järjestöasiakirjan ja eduskuntavaalien tappion jälkeen meidän oli aloitettava liikkeen kehittämistyö ja yhteinen työ joka tasolla. Kiitos siitä kaikille osallisille. Nyt olemme mukavissa asemissa menossa kohtia viisiä vaaleja. Koneiston ruuvaamista, rasvaamista ja säätämistä tarvitaan vielä sanomamme ja linjojemme eteenpäin viemiseen selkein viestein ja keinoin. Luottamuksemme ihmisten parissa ansaitaan sanoilla ja teoilla, joka tasolla.

Toverit
Tulevaisuus on tällä hetkellä ajankohtainen teema, sopien erityisesti Suomi 100 v juhlavuoteen.  Useimmiten tulevaisuus keskustelu nousee esiin epävarmoina aikoina, tulevaisuutta ei pohdita silloin kuin asiat tuntuvat olevan kunnossa. Tulevaisuus on uudelleenarviointia ja vaihtoehtojen pohtimista, joskus sattumallakin on osuutensa. Tehtävämme on pohtia tulevaisuuspuolueen tulevaisuutta sekä liikkeen että poliittisen työmme näkökulmasta jälleen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä monesta suunnasta.
Tähän liittyen pari toivetta, jotka ovat sarjassa pieniä tekoja: 

Toivon, että tulevaisuuden suuntaviivoista saamme kentälle työmme välineeksi tiivistelmän esim. tiiviin   A4.

Toivon, että järjestökoneistomme tekee vielä parempaa yhteistyötä tulevaisuuden rakentamiseksi  puoluejohdon, piirien ja osastojen yhteiseksi hyväksi, yhteisellä työllä. Pidetään järjestössämmekin myös kaikki mukana.  Hyödyntäkäämme kaikkea hyvää sekä rakentavaa näkemyksellisyyttä poliittisen työmme onnistumiseen. Yhteinen työmme kaikkia resursseja hyödyntäen, rakentaa parempaa suuntaa ja kasvattaa luottamustamme  potentiaalisiin äänestäjiin - toverit kohti vaalivoittoja ja pääministeriyttä huipputiiminä ja vahvalla TAHDOLLA

Lämmin kiitos jo tässä vaiheessa omasta  ja piirimme  puolesta Hämeen järjestöväelle kokouksen järjestämisestä